De conversiemeter

22 oktober, 2018 Vragenlijsten

De conversiemeter

De conversiemeter biedt teams en organisaties concreet zicht op de grootste hefbomen voor verandering en waardecreatie. Door het invullen van de vragenlijst ontstaat direct inzicht hoe de vitaliteit, effectiviteit en inspiratie te verbeteren.

Wat is het?

Conversiemeting is een innovatief proces waarmee de persoonlijke ontwikkeling vanuit eigenaarschap wordt opgepakt. Het zijn twee instrumenten – een beknopte waardecreatiescan en een diepgaand conversieonderzoek – die inzicht geven in de hefbomen voor waardecreatie.
Het proces is integraal opgezet vanuit positieve psychologie. Dit richt de dialoog binnen de organisatie om hier vanuit structuur en cultuur verder invulling aan te geven.

Voor wie?

Voor teams en organisaties die voor een veranderopgave staan of bijvoorbeeld met teruglopende productiviteit te maken hebben. Aandacht voor ontwikkeling levert organisaties veel op. Maar deze activiteiten kosten uiteraard ook tijd en geld. Hoe zorg je voor een goede balans? Iedereen heeft eigen perspectieven. Eigenaarschap en steun bij meerdere stakeholders houdt de ‘winkel open tijdens de ‘verbouwing’.

Wat levert het op?

Onderzoek (Bruch, 2010) toont aan dat bedrijven in de duurzaam productieve zone 14% financieel gezonder en 17% productiever zijn. Ook is het verzuim in deze organisaties 17% lager.

  • De leidinggevende krijgt een proces dat het eigenaarschap over duurzame productiviteit bij medewerkers stap voor stap vergroot.
  • De deelnemer ontvangt enkele geselecteerde waardevolle vragen om zich persoonlijk te ontwikkelen.
  • Het team krijgt procesbescherming tegen te veel interventies.
  • De HR of transitiemanager ontvangt wetenschappelijk gevalideerde, overzichtelijke rapportages over context en situatie om veranderprocessen te regisseren.
  • De teambegeleider krijgt een raamwerk om de goede vragen te stellen en gerichte adviezen voor dialoog over ontwikkeling.
  • De directie kan de verwachtingswaarde van interventies voor het verbeteren van duurzame productiviteit vooraf beoordelen.

Hoe verloopt het?

Via een beveiligd portaal of een uitnodigingsmail beantwoorden medewerkers anoniem de vragenlijst Conversiemeter Basic; onze korte waardecreatiescan. Wanneer een representatief aantal deelnemers is bereikt, ontvangt de organisatie professional een prioriteitenmatrix voor ontwikkeling. Op basis van dialoog en verdiepend onderzoek komen we bij de kernvragen. Daar helpen onze of jullie door ons getrainde procesbegeleiders het team blijvend verder mee.

Meer weten?

Wil je meer weten over “De conversiemeter” of een van de andere diensten? Neem dan contact op.

FACTS

Levertijd
1 dag
Categorie
Vragenlijsten
Gebruikers
1578
TAGS
verandering, vitaliteit, productiviteit, waardecreatie, interventies

Volg Sollicity!