IFMS professionele kwaliteit

28 oktober, 2018 Portalen Volgsystemen

IFMS professionele kwaliteit

Professionele kwaliteit is een impliciete, professionele noodzaak voor medisch specialisten. De afgelopen decennia is dan ook een veelomvattend systeem van kwaliteitsbewaking, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging ontwikkeld. De mate van functioneren van de medisch specialist is een essentieel onderdeel in de kwaliteitsketen. Het IFMS-systeem (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) is in 2008 binnen de algemene ziekenhuizen geïntroduceerd. Ruim 85% van alle medisch specialisten doet mee aan IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten), tweejaarlijkse gesprekken waarin de individuele medisch specialist zijn eigen functioneren evalueert.

IFMS-systeem

IFMS is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. De primaire doelstelling van het systeem is continue verbetering van het professioneel handelen om de kwaliteit van patiëntenzorg te borgen en (waar mogelijk) verder te verbeteren. IFMS komt feitelijk op het volgende neer:
– Laat zien wat je doet;
– Vraag aan anderen hoe je het doet;
– Bespreek dit met een collega;
– Kom met een persoonlijk ontwikkelplan waarin je de gestelde verander doelen bij een volgend gesprek toetst.

Ondersteunende instrumenten

De volgende instrumenten kunnen ingezet worden om de medisch specialist te ondersteunen om het individueel functioneren te verbeteren:
– Een zelfevaluatie, waarbij de medisch specialist het eigen functioneren evalueert;
– Een portfolio, waarin de medisch specialist het eigen professioneel functioneren beschrijft en bijhoudt;
– 360° graden feedback vanuit verschillende bronnen (Multi Source Feedback vragenlijsten);
– Een vertrouwelijk evaluatiegesprek tussen een (getrainde) gespreksleider en de medisch specialist waarin;
– Een vertrouwelijk Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP);

Het portaal van Sollicity faciliteert van a tot z de professionele kwaliteitsborging vanuit een GDPR proof online omgeving.

Voordelen

  • Organiseer feedback en persoonlijke ontwikkeling
  • Afname van 360 graden feedback tests en nog veel meer
  • Alle documentatie, portfolio en persoonlijke plannen online bij elkaar
  • Volledig GDPR Proof
Meer weten?

Wil je meer weten over het “IFMS professionele kwaliteitssysteem” of een van de andere diensten? Neem dan contact op.

FACTS

Levertijd
1- 3 dagen
Categorie
Portalen, Volgsystemen
Gebruikers
261
TAGS
360 feedback, persoonlijk ontwikkelplan, cliëntbegeleiding, kwaliteitsborging.

Volg Sollicity!